Huisartsenpraktijk Hulsberg: Zorg dichtbij!

Onze visie is: Zorg dichtbij de mensen te houden. Tevens proberen we laagdrempelig te zijn en zijn we telefonisch bijna altijd bereikbaar. Een antwoordapparaat proberen we te vermijden tijdens kantooruren. 

Als u suggesties heeft ter verbetering, dan staan wij daar voor open en verzoeken wij u om deze aan ons kenbaar te maken via de website, schriftelijk, telefonisch enz. U krijgt een reactie van ons over uw inbreng.

Artikel over onze praktijk in Medisein juli 2009

Gecertificeerd!

De huisartsenzorg kenmerkt zich door 24 uurs beschikbaarheid en toegankelijkheid voor de patiënt. Het is belangrijk dat de patiënt te allen tijde mag vertrouwen op de juiste kwalitatieve zorg geleverd door de huisarts.

Om te borgen dat de huisartsenzorg te allen tijde voldoet aan de wettelijke kaders en de patiëntveiligheid optimaal wordt gegarandeerd, heeft HuisartsenOZL in een innovatief traject geparticipeerd samen met een aantal andere zorggroepen: Cohesie (Noord- Limburg), HONK (Noord- Oost Kennemerland), Meditta (Westelijke Mijnstreek en Midden Limburg) , PoZoB (Zuid- Oost Brabant) en ZIO (Maastricht Heuvelland).

Hazo24NEN logo         
In dit traject is een kwaliteitssysteem ontwikkeld dat de huisartsenzorg vanuit een 24 uur perspectief monitort en verbetert: de HaZo24 (Huisartsenzorg 24 uur). De HaZo24 is gebaseerd op de internationale ISO Healthcare norm NEN – EN 15224 en op de landelijke veldnormen, zoals vastgesteld door de beroepsgroep. Certificering volgens HaZo24 helpt de huisarts om aan te tonen dat er gestructureerde aandacht is voor kwaliteit van zorg en de verbetering daarvan. Ook de weg naar certificering helpt de praktijkorganisatie verbeterpotentieel op te sporen en te realiseren. Niet alleen binnen de patiëntenzorg, maar ook binnen de bedrijfsvoering en de organisatie van de praktijk.

Wij voldoen aan deze eisen en waarborgen daarmee onze kwaliteit.

https://www.google.com/analytics/web/?et&authuser=0#management/Settings/a50634107w82647989p85591332/