Praktijkfolder

Praktijkfolder Huisartsenpraktijk Hulsberg


Huisartsenpraktijk Hulsberg

Parallelweg Noord 2
6336 AE Hulsberg
Telefoon: 045 4051388
Spoed: 045 4051388 kies 1
Fax: 045 2078244

:

hulsberg.praktijkinfo.nl

E-mail: hap.hulsberg@ezorg.nl


Spoedgevallen

Bel 112 bij een levensbedreigende situatie!

Bij spoed bel: (045)- 4051388 kies daarna 1.
Bij verwondingen of spoedeisende klachten kunt u direct naar de praktijk komen. De praktijk is geopend op werkdagen tussen 8 en 17 uur. Als u belt dat u eraan komt, kan de huisarts alvast rekening houden met uw komst.

Openingstijden

De praktijk is iedere werkdag geopend van 8 tot 17 uur.

Afspraak maken

Spreekuur op afspraak

U kunt voor een afspraak de praktijk bellen op werkdagen tussen 8 tot 17 uur.
Bij het maken van een afspraak zal de assistente vragen naar de reden van uw contact. Ze is daartoe opgeleid en doet dat om zo goed mogelijk een inschatting te maken van de aard en spoedeisendheid van uw eventuele klachten. De assistente is (net als de huisarts) verplicht om vertrouwelijk met uw informatie om te gaan.

Meer tijd

Heeft u meerdere klachten of vragen? Geef het aan bij het maken van de afspraak, we kunnen er rekening mee houden in onze agenda.

Huisbezoek

Huisbezoek
Wanneer het niet mogelijk is om zelf naar de praktijk te komen, dan kan de huisarts u ook thuis bezoeken. Bijvoorbeeld omdat u te ziek, (tijdelijk) gehandicapt of slecht ter been bent.
U kunt deze aanvragen tussen 8.00- en 10.30uur.

De assistente beoordeelt, eventueel samen met de huisarts, of een huisbezoek afgelegd wordt.

In de praktijk zijn de mogelijkheden voor onderzoek en behandeling beter.

Het huisbezoek is niet bedoeld voor mensen die geen tijd of geen vervoer hebben om naar het gewone spreekuur te komen.

Wrattenspreekuur/ POH /Opleiding AIOS

 

Wrattenspreekuur is vervallen en is voortaan op afspraak mogelijk.

Hiervoor kunt u een afspraak bij assisntete maken.  De stikstof en andere opties zijn voortaan altijd in de praktijk aanwezig.

Praktijkondersteuning(POH) is in onze praktijk aanwezig. Dit is een  HBO opleiding. POH'ers hebben zelfstandige  spreekuren volgens vaste afspraken en overleggen met de huisartsen over beleid en medicatie.Dit wordt via de praktijondersteuner(POH) geregeld en gepland:

 • Diabetes spreekuur
 • COPD spreekuur
 • CVRM spreekuur (CardioVasculairRisicoManagement)
 • Ouderen
 • GGZ jeugd
 • GGZ volwassenen

Sticker opleidenIn samenwerking met de Universiteit van Maastricht leiden wij artsen op tot het specialisme van huisarts. (AIOS) Dit zijn artsen die zelfstandig werken binnen onze praktijk met supervisie van en in overleg met de zittende huisartsen

 

 

Assistente werkzaamheden

De assistente staat u als eerste te woord wanneer u met de praktijk belt. Ze maakt afspraken voor het spreekuur, de huisbezoeken en het telefonische spreekuur. Zij weet het antwoord op veel praktische vragen, bijvoorbeeld over verwijzingen en recepten. U kunt haar ook bellen voor uitslagen van urine- of bloedonderzoek en voor herhalingsrecepten.

U kunt bij de assistente verder terecht voor:

 • Herhaalrecepten (dit kan ook via onze website, per telefoon, doosjes in de brievenbus bij de balie)
 • urine onderzoek (liefst urine inleveren voor 10.00uur) 
 • Het meten van de bloeddruk
 • Verbinden van wonden, hechtingen verwijderen
 • oren uitspuiten
 • zwangerschapstest
 • suikercontrole
 • onderzoeken op verzoek arts: bloedvaten benen, ECG, 24 uurs bloedrukmeting, longfunktie enz.
 • Zwachtelen en tapen
 • uitstrijkjes (in het kader van het bevolkingsonderzoek)

Avond-,nacht- en weekenddienst


Huisartsenpost

De waarneming 's avonds, 's nachts en in het weekend is geregeld door de Huisartsenpost Oostelijk Zuid-Limburg te Heerlen. Op de huisartsenpost werken alle huisartsen in de regio Oostelijk Zuid-Limburg samen.

Openingstijden
Iedere werkdag na 17.00, op zaterdag en zondag en op feestdagen is de huisartspost geopend.

Afspraken
Houdt u bij het maken van een afspraak uw verzekeringsgegevens bij de hand?

Telefoon en adres Huisartsenpost Oostelijk Zuid-Limburg:

Telefoon: 045-5778844

Henri Dunantstraat 5  te Heerlen (gebouw B van Zuyderland medisch centrum)

www.huisartsenpost-ozl.nl

 

https://www.google.com/analytics/web/?et&authuser=0#management/Settings/a50634107w82647989p85591332/