Assistente werkzaamheden

De assistente staat u als eerste te woord wanneer u met de praktijk belt. Ze maakt afspraken voor het spreekuur, de huisbezoeken en het telefonische spreekuur. Zij weet het antwoord op veel praktische vragen, bijvoorbeeld over verwijzingen en recepten. U kunt haar ook bellen voor uitslagen van urine- of bloedonderzoek en voor herhalingsrecepten.

U kunt bij de assistente verder terecht voor:

  • Herhaalrecepten (dit kan ook via onze website, per telefoon, doosjes in de brievenbus bij de balie)
  • urine onderzoek (liefst urine inleveren voor 10.00uur) 
  • Het meten van de bloeddruk
  • Verbinden van wonden, hechtingen verwijderen
  • oren uitspuiten
  • zwangerschapstest
  • suikercontrole
  • onderzoeken op verzoek arts: bloedvaten benen, ECG, 24 uurs bloedrukmeting, longfunktie enz.
  • Zwachtelen en tapen
  • uitstrijkjes (in het kader van het bevolkingsonderzoek)
https://www.google.com/analytics/web/?et&authuser=0#management/Settings/a50634107w82647989p85591332/